Hvad er Smart Træning.

Formålet med SMART Training er at udfordre hjernen og udnytte dens potentiale. Derfor er Smart træning bygget op om øvelser, der træner forskellige dele af hjernen.

Kernen i træningen er at hjernen skal skabe forbindelser. De opstår, når du er i en læringssituation, og derfor er Smart træning fuld af udfordringer hele vejen.

Fek.s. kan du få en øvelse hvor du i den ene hånd svinger et tørklæde til en bestemt rytme og i den anden kaste du med en bold, og når instruktøren siger rød, skal du dreje rundt om dig selv 🙂

Du skal helst ikke blive for god, for så får du ikke det optimale ud af træningen

I enhver trænings time er der også en øvelse for dine øjnene, som er udviklet i samarbejde med Train Your Eyes. ( Træn dine øjne)

Udbyttet af træning kan være: Du bliver mere fokuseret og effektiv i din hverdag, bedre til at huske og træffe beslutninger, åben for ny læring, og en bedre balance og koordination.

DGI forklare:

Træningen er baseret på to faktorer:
Menneskets samspil med omverdenen, og hjernes opgave som et samspil mellem hjerne, krop og omverden
Hjernens neurale netværk og plasticitet. At hjernen kan regenerere, at den kan udvikle sig og at vi kan træne den
Med træningen bliver hjernen udfordret i at udføre de processer, den er skabt til at udføre.

SMART Training er udviklet i samarbejde med TrainYourEyes.

Vælg SMART Training fordi træningen indeholder elementer, der kan være med til at:
Forbedre din koncentrationsevne
Forbedre din hukommelse og opmærksomhed
Styrke din balance og koordination
Styrke din indlæringsevne
Gøre dig bedre til at træffe beslutninger
Gøre dig bedre til at skabe overblik og strukturere komplekse opgaver
Forbedre dit samsyn så du bedre kan styre og time dine bevægelser